Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội xin kính báo:

Dưới đây là Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018

Quý Cổ đông có thể tải về và xem tài liệu tại đây

Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội xin Trân trọng cảm ơn!

Xem sản phẩm
Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0