Thư mời & tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội năm 2020

CÔNG TY CP THỐNG NHẤT HÀ NỘI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số:       /2020/HĐQT-TN Hà Nội, ngày      tháng      năm 2020

 

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội

 

Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100424 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 27/02/2017, thay đổi lần 5 ngày 14/12/2018. Trụ sở chính tại số 10B, phố Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung chi tiết như sau:

 1. Thời gian: 08h00’ ngày 26 tháng 06 năm 2020 (Thứ 6)
 2. Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội; Đ/c: Lô A2 CN3 cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 3. Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/05/2020 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.
 4. Nội dung chính của Đại hội: Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các báo cáo, tờ trình, nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
 5. Các tài liệu liên quan đến đại hội: Được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: thongnhat.com.vn từ ngày 15/06/2020.
 6. Đăng ký tham dự: Để công tác chuẩn bị được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội qua điện thoại, fax, thư hoặc trực tiếp trước 14h ngày 22/06/2020 (thứ 2) tại địa chỉ: Nhà máy sản xuất – Lô A2CN3 cụm công nghiệp vừa và nhỏ quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (ông Chu Văn Vượng) theo số điện thoại: 024 – 38.572.699/ 0943.839.515, Fax: 024 – 38.572.744, email: vuong.chu@thongnhat.com.vn.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

 

Nơi nhận:

–       Như trên;

–       HĐQT, BKS;

–       Lưu P.NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                  

CHỦ TỊCH

 

 

 

Vũ Ngọc Tú

 

LƯU Ý:

 1. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí có liên quan do cổ đông tự chi trả.
 2. Giấy tờ cần mang theo khi tham dự họp đại hội
 • Trường hợp cổ đông là cá nhân cần mang theo: Chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
 • Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho cá nhân khác tham dự đại hội cần mang theo: (i) Chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người nhận ủy quyền, (ii) giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.
 • Trường hợp cổ đông là tổ chức cần mang theo: (i) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/quyết định thành lập có chứng thực hợp lệ, (ii) chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật.
 • Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp đại hội cần mang theo: (i) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/quyết định thành lập có chứng thực hợp lệ, (ii) chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người nhận ủy quyền, (iii) giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của công ty.

Quý cổ đông vui lòng tham khảo và tải về các tài liệu liên quan Tại đây

Xem sản phẩm
Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0