Thông báo về việc phát hành Sổ cổ đông Công ty cổ phần Thống Nhất Hà Nội

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

(V/v phát hành Sổ cổ đông Công ty cổ phần Thống Nhất Hà Nội)

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thống Nhất Hà Nội

Hiện nay, Công ty cổ phần Thống Nhất Hà Nội đã hoàn thành công tác phát hành Sổ cổ đông cho cổ đông và thực hiện quản lý sổ theo Quy định số 102/QĐ-TN ngày 27/9/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất Hà Nội về việc ban hành Quy trình Quản lý Sổ cổ đông của công ty;

Công ty xin thông báo tới Quý cổ đông được biết để đến nhận Sổ cổ đông.

 Địa điểm: Phòng Tổ chức hành chính – Công ty cổ phần Thống Nhất Hà Nội

Lô A2CN3 Cụm Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian: Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 31/10/2017

(trừ chiều Thứ 7 và ngày Chủ nhật)

Sáng: 8h00 – 11h30;       Chiều: 13h30 – 17h00

Điện thoại: 024.38572699                 Fax:   024.38572744

Lưu ý: Cổ đông đến nhận Sổ cổ đông mang theo Phiếu thu tiền mua cổ phần; Giấy CMND hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền đến nhận Sổ).

Cổ đông có thể tải về các tài liệu liên quan tới thông báo và quy trình cung cấp sổ cổ đông tại đây.

Trân trọng thông báo!

 

Xem sản phẩm
Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0