test content

TPO – Tối 11/10, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2022.

Hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhân dịp Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, UBND – UB MTTQ Hòa Bình kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân trong và ngoài tỉnh với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh. Nguồn lực ủng hộ sẽ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững; hỗ trợ học sinh nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ cộng động nghèo…

Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội ủng hộ xe đạp và 50 triệu đồng tiền mặt, giúp các cháu học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

TPO – Tối 11/10, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2022.

Hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhân dịp Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, UBND – UB MTTQ Hòa Bình kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân trong và ngoài tỉnh với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh. Nguồn lực ủng hộ sẽ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững; hỗ trợ học sinh nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ cộng động nghèo…

Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội ủng hộ xe đạp và 50 triệu đồng tiền mặt, giúp các cháu học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

TPO – Tối 11/10, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2022.

Hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhân dịp Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, UBND – UB MTTQ Hòa Bình kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân trong và ngoài tỉnh với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh. Nguồn lực ủng hộ sẽ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững; hỗ trợ học sinh nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ cộng động nghèo…

Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội ủng hộ xe đạp và 50 triệu đồng tiền mặt, giúp các cháu học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

TPO – Tối 11/10, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2022.

Hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhân dịp Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, UBND – UB MTTQ Hòa Bình kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân trong và ngoài tỉnh với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh. Nguồn lực ủng hộ sẽ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững; hỗ trợ học sinh nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ cộng động nghèo…

Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội ủng hộ xe đạp và 50 triệu đồng tiền mặt, giúp các cháu học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

TPO – Tối 11/10, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2022.

Hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhân dịp Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, UBND – UB MTTQ Hòa Bình kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân trong và ngoài tỉnh với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh. Nguồn lực ủng hộ sẽ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững; hỗ trợ học sinh nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ cộng động nghèo…

Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội ủng hộ xe đạp và 50 triệu đồng tiền mặt, giúp các cháu học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Xem sản phẩm
Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0