Lễ bàn giao doanh nghiệp từ Công ty TNHH MTV Thống Nhất sang Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước của Đảng và Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội đã có Quyết định số: 7252/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND TP. Hà Nội về việc: Phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Thống Nhất và Quyết định số: 607/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của UBND TP Hà Nội về việc: Chuyển Công ty TNHH MTV Thống Nhất thành Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội.

Sau một thời gian thực hiện các bước chuyển đổi, Công ty đã chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần vào ngày 27/02/2017.

Ngày 07/02/2023, UBND Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số: 782/QĐ-UBND về việc: Phê duyệt chi phí cổ phần hóa và giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm chuyển Công ty TNHH MTV Thống Nhất thành Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội.

Ngày 21/4/2023, được sự nhất trí của Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thống Nhất (nay là Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội) tổ chức lễ bàn giao vốn, tài sản, đất đai, lao động từ Công ty TNHH MTV Thống Nhất sang Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội.

img 20230421 141637

Thành phần tham dự buổi lễ:

Về phía Công ty TNHH MTV Thống Nhất có:

  • Ông: Nguyễn Hữu Sơn – Tổng Giám đốc, đại diện Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa
  • Bà: Lại Thanh Xuân – Kế toán trưởng

Về phía Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội có:

  • Ông: Đinh Vũ Minh Việt – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, đại diện tại Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội
  • Ông: Trần Thành Trung – Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội.

img 20230421 141825

Về phía các đơn vị tham gia chứng kiến có:

  • Đại diện Tổ chức Công đoàn:
  • Ông Chu Văn Vượng – Chủ tịch Công đoàn
  • Đại diện Ban kiểm soát:
  • Bà Nguyễn Hồng Thủy – Thành viên Ban kiểm soát
Xem sản phẩm
Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0