Điện Máy Xanh 226 Trần Hưng Đạo

Điện Máy Xanh 226 Trần Hưng Đạo

226 Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
18001061