Điện Máy Xanh 21A1 Trần Hưng Đạo

Điện Máy Xanh 21A1 Trần Hưng Đạo

21A1 Trần Hưng Đạo, khu phố 2, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
18001061