Điện Máy Xanh 197 Trần Hưng Đạo

Điện Máy Xanh 197 Trần Hưng Đạo

197-199 Trần Hưng Đạo, phường Phú Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
18001061