Điện Máy Xanh Trần Đại Nghĩa

Điện Máy Xanh Trần Đại Nghĩa

B5/19N Trần Đại Nghĩa, Ấp 2, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
18001061