Điện Máy Xanh Tôn Đức Thắng

Điện Máy Xanh Tôn Đức Thắng

Tổ dân phố 4, đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
18001061