Điện Máy Xanh 01 Tôn Đức Thắng

Điện Máy Xanh 01 Tôn Đức Thắng

01 Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
18001061