Điện Máy Xanh Nguyễn Văn Cừ

Điện Máy Xanh Nguyễn Văn Cừ

Số 21 Nguyễn Văn Cừ, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
18001061