Điện Máy Xanh 358 Nguyễn Trung Trực

Điện Máy Xanh 358 Nguyễn Trung Trực

358 Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
18001061