Điện Máy Xanh Nguyễn Thái Học (Yên Bái)

Điện Máy Xanh Nguyễn Thái Học (Yên Bái)

Số 319, đường Nguyễn Thái Học, tổ 69, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
18001061