Điện Máy Xanh Nguyễn Thái Học (Hải Dương)

Điện Máy Xanh Nguyễn Thái Học (Hải Dương)

Đường Nguyễn Thái Học 1, phường Sao Đỏ, thị Xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
18001061