Điện Máy Xanh 1110 Nguyễn Tất Thành

Điện Máy Xanh 1110 Nguyễn Tất Thành

1110 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
18001061