Điện Máy Xanh Nguyễn Tất Thành (TTH)

Điện Máy Xanh Nguyễn Tất Thành (TTH)

1110 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
18001061