Điện Máy Xanh Nguyễn Tất Thành (Đắk Lắk)

Điện Máy Xanh Nguyễn Tất Thành (Đắk Lắk)

88 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
18001061