Điện Máy Xanh Nguyễn Tất Thành (Gia Lai)

Điện Máy Xanh Nguyễn Tất Thành (Gia Lai)

279 Nguyễn Tất Thành, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
18001061