Điện Máy Xanh Nguyễn Lương Bằng

Điện Máy Xanh Nguyễn Lương Bằng

Khu 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
18001061