Điện Máy Xanh Nguyễn Hữu Thọ (Đà Nẵng)

Điện Máy Xanh Nguyễn Hữu Thọ (Đà Nẵng)

727 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
18001061