Điện Máy Xanh 279 Ngô Gia Tự

Điện Máy Xanh 279 Ngô Gia Tự

279 Ngô Gia Tự, khu phố 5, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
18001061