Điện Máy Xanh Lý Thái Tổ (Bắc Ninh)

Điện Máy Xanh Lý Thái Tổ (Bắc Ninh)

Số 25 Đường Lý Thái Tổ, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
18001061