Điện Máy Xanh Lê Duẩn (Quảng Trị)

Điện Máy Xanh Lê Duẩn (Quảng Trị)

257 Lê Duẩn, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
18001061