Điện Máy Xanh Lê Duẩn (Đà Nẵng)

Điện Máy Xanh Lê Duẩn (Đà Nẵng)

Số 07 Lê Duẩn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
18001061