Điện Máy Xanh Hùng Vương (Phú Thọ)

Điện Máy Xanh Hùng Vương (Phú Thọ)

Số 1606A Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
18001061