Điện Máy Xanh Hùng Vương (Hậu Giang)

Điện Máy Xanh Hùng Vương (Hậu Giang)

Số 2041 Hùng Vương, khu vực 3, phường Ngã Bảy, thị Xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
18001061