Điện Máy Xanh Hùng Vương (Đồng Tháp)

Điện Máy Xanh Hùng Vương (Đồng Tháp)

Số 90 Hùng Vương, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
18001061