Điện Máy Xanh Hùng Vương (Đắk Lắk)

Điện Máy Xanh Hùng Vương (Đắk Lắk)

Số 444 Hùng Vương, tổ dân phố 4, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
18001061