Điện Máy Xanh Hùng Vương (Đăk Lăk)

Điện Máy Xanh Hùng Vương (Đăk Lăk)

Số 444 Hùng Vương, tổ dân phố 4, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
18001061