Điện Máy Xanh Hùng Vương (Khánh Hòa)

Điện Máy Xanh Hùng Vương (Khánh Hòa)

485 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
18001061