Điện Máy Xanh Hùng Vương (Bắc Giang)

Điện Máy Xanh Hùng Vương (Bắc Giang)

Số 01 Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
18001061