Điện Máy Xanh 203 Điện Biên Phủ

Điện Máy Xanh 203 Điện Biên Phủ

203 Đường Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
18001061