Điện Máy Xanh Đại Lộ Lê Lợi

Điện Máy Xanh Đại Lộ Lê Lợi

Đường Đại lộ Lê Lợi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
18001061