Điện Máy Xanh Cẩm Bình

Điện Máy Xanh Cẩm Bình

Tổ 5, khu Hòa Lạc, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
18001061