Quảng Bình

Điện Máy Xanh 22 Quang Trung

Số 22 Quang Trung, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
18001061

Điện Máy Xanh 226 Trần Hưng Đạo

226 Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
18001061

Cửa hàng Xe Đạp Xanh

Số 1, đường Mẹ Suốt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
0982822184

Cửa hàng Xe đạp Luận Nhung

Đường Quang Trung, tổ dân phố Minh Lợi, Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình
0961155569