Đắk Nông

Điện Máy Xanh Tôn Đức Thắng

Tổ dân phố 4, đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
18001061