Trà Vinh

Cửa hàng Xe đạp Châu Long Bình

Số 19 Hùng Vương, Khóm 2, Phường 5, TP. Trà Vinh, Trà Vinh
0765590430

Cửa hàng Xe đạp An An

28 Lý Thường Kiệt, Phường 4, Trà Vinh
0916492919

Điện Máy Xanh 21 Điện Biên Phủ

Số 21, Điện Biên Phủ, khóm 4, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
18001061