Tây Ninh

Điện Máy Xanh Phạm Hùng

Số 13 Phạm Hùng, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
18001061

Điện Máy Xanh 10 Quốc Lộ 22

Số 10 Quốc Lộ 22, khu phố Gia Huỳnh, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
18001061