Sóc Trăng

Điện Máy Xanh Hùng Vương (Sóc Trăng)

99 Hùng Vương, khóm 1, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
18001061

Điện Máy Xanh Vĩnh Châu

Khóm 2, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
18001061

Điện Máy Xanh Mỹ Xuyên

Ấp Chợ Cũ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
18001061