Đồng Tháp

Điện Máy Xanh Hùng Vương

Số 90 Hùng Vương, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
18001061

Điện Máy Xanh Mỹ Long

Ấp 02, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
18001061