Bình Phước

Điện Máy Xanh Nguyễn Huệ

248 - 250 đường Nguyễn Huệ, khu phố Phú Hưng, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, Bình Phước
18001061

Điện Máy Xanh Chơn Thành

Số 190, Quốc lộ 13, khu phố 5, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
18001061