Bến Tre

Điện Máy Xanh Quới Sơn

Ấp 4, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
18001061

Điện Máy Xanh 21A1 Trần Hưng Đạo

21A1 Trần Hưng Đạo, khu phố 2, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
18001061

Điện Máy Xanh Bình Đại

Khu phố 1, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
18001061