Bạc Liêu

Điện Máy Xanh Trần Huỳnh

Số 37, Trần Huỳnh, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
18001061

Điện Máy Xanh Phước Long

Ấp Long Thành, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu
18001061