Cửa hàng Thế giới Xe Trinh Hà

Cửa hàng Thế giới Xe Trinh Hà

thôn Phù Tải 2, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, Hải Dương
0968568926