THÔNG BÁO KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ THEO LÔ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VIHA

 

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ THEO LÔ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VIHA

 

Căn cứ theo kết quả bán đấu giá theo lô chuyển nhượng vốn của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội tại Công ty Cổ phần Địa ốc VIHA được tổ chức vào ngày 21/03/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam trân trọng thông báo kết quả bán đấu giá như sau:

 • Tổ chức chào bán cổ phần: Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội
 • Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Địa ốc VIHA
 • Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 02 NĐT tổ chức, trong nước
 • Tổng khối lượng đăng ký đặt mua: 360.000 cổ phần.
 • Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 02 phiếu
 • Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 360.000 cổ phần.
 • Giá đặt mua cao nhất: 56.200 đồng/cổ phần.
 • Giá đặt mua thấp nhất: 53.900 đồng/cổ phần.
 • Giá đấu thành công cao nhất: 56.200 đồng/cổ phần.
 • Giá đấu thành công thấp nhất: 56.200 đồng/cổ phần.
 • Giá đấu thành công bình quân: 56.200 đồng/cổ phần.
 • Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 01 nhà đầu tư tổ chức, trong nước
 • Tổng số lượng cổ phần bán được: 180.000 cổ phần
 • Tổng giá trị cổ phần bán được: 10.116.000.000 đồng
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 22/03/2019 đến trước 16 giờ 00 ngày 28/03/2019.
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 22/03/2019 đến ngày 26/03/2019

Trân trọng thông báo./.

Xem sản phẩm
Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0